Poland (1:3 Parties)

Last updated:


poland part 3 poland part 4

Constitution by ICL
Constitution (in Polish)
Polskie Konstytucje Polish Constitutions since 1791 (in Polish)
Elections in Poland by Wikipedia
Politics of Poland by Wikipedia
Parliamentary Parties
Country Updates - Poland European Forum
Wirtualna Polska Virtual Poland
State and Politics by Poland.pl
Political Parties by Poland.pl
ZChN - Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe (Christian-National Union) Warsaw branch
Platforma Obywatelska Civic Platform
Chrzescijanska Demokracja Christian Democrats
Solidarnosc
Partia Demokratyczna Democratic Party
Unia Wolnosci (UW) Freedom Union
Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) Alliance of Democratic Left
Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) Parliamentary Group
Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) Polish People's Party
Ruch Odbudowy Polski Movement for Reconstruction of Poland
Unia Pracy (UP) Union of Labours
Federacja Mlodych Unii Pracy Youth Organisation of the Union of Labour
Ogólnopolskie Porozumienie Zwiazków Zawodowych All-Poland Aliance of Trade Unions
Unia Polityki Realnej (UPR) Union of Real Politics
Pracownicza Demokracja Workers' Democracy
Polska Liga Monarchistyczna The Polish Monarchist League
Organization of Polish Monarchists
Prawo i Sprawiedliwosc Law and Justice Party
Lech Kaczynski Leader of Law and Justice Party
Ruch Autonomii Slaska Silesian Autonomy Movement
Polska Partia Socjalistyczna Polish Socialist Party
Lewica.pl Left wing internet portal
Komunistyczna Partia Polski Polish Communist Party
Komunistyczna Mlodziez Polski Polish Communist Youth
Narodowe Odrodzenie Polski
Patriota.pl serwis informacyjny
Lewicowa Alternatywa Left Alternative
Zieloni Polish Green Party
Strona Wolnosciowa Libertarian Website
Socjaldemokracja Polska New Polish Social-Democratic Party
Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu "Trzeci Swiat i My" The Polish Fair Trade Association "The Third World and Us"
Polska Partia Pracy Polish Labour Party
Partia Nowej Lewicy Polskiej Party of the New Polish Left
Polskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej Polish Socialist Workers Party
Instytut Spraw Obywatelskich Institute of Citizens' Affairs
Lepszy Swiat Independent Anti - War and Alterglobalist Portal

Back to Europe