Suriname (1:3 Parties & Org.)

Last updated:


Suriname part 2 Suriname part 3
Elections in Suriname by Wikipedia
Politics of Suriname by Wikipedia
Political parties and leaders by Georgetown University
Escape Artist Suriname
Suriname LANIC
The Republic of Suriname
SR.Net
Gataway to Suriname
Nationale Democratische Partij (NDP) National Democratic Party
Basispartij voor Vernieuwing en Democratie (BVD) Basic Party for Renewal and Democracy
Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) Progressive Reform Party
Partij voor Democratie en Ontwikkeling door Eenheid Party for Democracy and Development through Unity
Nationale Partij Suriname National Party Suriname
Democratisch Alternatief '91 Democratic Alternative '91

Back to South America